Smålom  Knuthöjdmossen

1,5 Km från Vandrarhemmet ligger naturreservatet Knuthöjdsmossen. Reservatet omfattar 100 hektar och utgör en del av en stor välvd mosse, en högmosse, samt en i mossen utskjutande dyn av flygsand.  Liksom Hammarmossen, några kilometer söderut, kännetecknas Knuthöjdsmossen av en stor rikedom av gölar. Ansamlingarna av gölar är de största i Bergslagen och hör till de mest intressanta i landet.

Knuthöjdsmossen(info Länsstyrelsen)

Smålom

flera bilder Peter Cairns